COO - Noritaka Sawada

CHIEF OPERATING OFFICER

NORITAKA

SAWADA

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn“.

Benjamin Franklin

COO - Noritaka Sawada
COO - Noritaka Sawada
Escanea para compartir en móvil
COO - Noritaka Sawada
COO - Noritaka Sawada
COO - Noritaka Sawada
COO - Noritaka Sawada
COO - Noritaka Sawada
Escanea para compartir en móvil

ALG 2020 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.